Sec XXI

Premiile Academiei Române – 80 de oameni de știință și artiști premiați

Academia Română acordă premii anuale pentru lucrări științifice încă din anul 1863, de la înființarea Academiei. Numărul premiilor a crescut de-a lungul anilor, Academia reușind în acest fel să acopere mai multe domenii și mai multe lucrări importante. Astfel, meritele celor care au depus eforturi în a crea ceva nou sau în a scrie lucrări științifice nu rămân nerecunoscute și nerăsplătite.

Premiile Academiei Române se acordă pentru dezvoltarea culturii și a științei românești. Sunt premiați oameni de știință și artiști care contribuie prin activitatea și operele lor la îmbogățirea patrimoniului cultural și științific a României.

Anual, Academia Română primește propuneri din partea Universităților, a Institutelor de Cercetare și a membrilor Academiei. Aceste propuneri urmează să fie analizate pe o perioadă de doi ani de către un juriu. Juriul întocmește referate de apreciere, evaluând astfel fiecare lucrare propusă. Propunerile juriului sunt apoi evaluate de către Biroul Prezidiului Academiei, care ulterior le supune spre aprobare Prezidiului Academiei Române.

Anul acesta, decernarea premiilor a avut loc în data de 03.12.2020, în Aula Academiei Române și în mediul online.

Premiile decernate de Academia Română

Lucrările științifice și artistice sunt încadrate într-un număr de paisprezece categorii/secții: filologie și literatură; științe istorice și arheologice; științe matematice; științe fizice; științe chimice; științe biologice; științe geonomice; științe tehnice; științe agricole și silvice; științe medicale; științe economice, juridice și sociologie; filosofie, teologie, psihologie și pedagogice; arte, arhitectură și audiovizual; știința și tehnologia informației.

Câștigătorii sunt:

I. FILOLOGIE ŞI LITERATURĂ

 1. Premiul „Timotei Cipariu“
  Lucrarea: Şcoala Ardeleană, vol. I-IV / Coordonator: Eugen Pavel*
 2. Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“
  Lucrarea: Istoria limbii române, vol.I / Coordonatori: Marius Sala**, Liliana Ionescu Ruxăndoiu
  Autori: Victor Celac, Raluca-Mihaela Nedea, Emanuela Dima, Dana-Luminiţa Teleoacă
 3. Premiul „Ion Creangă“ – Nu se acordă
 4. Premiul „Titu Maiorescu“
  Lucrarea: Enciclopedia literaturii române vechi
  Coordonare şi revizie: Dan Horia Mazilu, Gheorghe Chivu, Eugen Pavel, Laura E. Bădescu
 5. Premiul „Lucian Blaga“
  Lucrarea: Pour une morphologie du genre utopique
  Autor: Corin Braga
 6. Premiul „Mihai Eminescu“ – Nu se acordă
 7. Premiul „Ion Luca Caragiale“
  Volumul: Ultima dorinţă, Comedii.Teatru.
  Autor: Radu F. Alexandru (Feldman Radu Alexandru)
  II. ŞTIINŢE ISTORICE ŞI ARHEOLOGIE
 8. Premiul „Vasile Pârvan“
  Lucrarea: Descoperiri din perioada antichității târzii în Podișul Central Moldovenesc
  Autor: Mircea Mamalaucă
 9. Premiul „Dimitrie Onciul“
  Lucrarea: Mănăstirea „Sfântul Nicolae Domnesc“ Popăuţi (vol. I-II)
  Autor: Luca Diaconu
 10. Premiul „George Bariţiu“
  Lucrarea: Monografia oraşului Târgu Frumos
  Autori: Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Marius Chelcu, Ionuţ Minea
 11. Premiul „Nicolae Iorga“ – Nu se acordă
 12. Premiul „Nicolae Bălcescu“
  Lucrarea: Development, Left and Right: Ideological Entanglements of Reformist Projects in Precommunist Romania
  Autor: Victor Rizescu
 13. Premiul „A.D. Xenopol“
  Lucrarea: Ȋn componenţa României Întregite. Basarabia şi basarabenii de la Marea Unire la notele
  ultimative sovietice
  Autor: Nicolae Enciu (Republica Moldova)
 14. Premiul „Mihail Kogălniceanu“
  Lucrarea: The Ottoman Threat and Crusading on the Eastern Border of Christendom during the 15th
  Century
  Autori: Liviu Pilat şi Ovidiu Cristea*
 15. Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“
  Lucrarea: Legaţia română la Petrograd (1914-1918). Documente
  La Légation roumaine à Pétrograd (1914-1918). Documents
  Editori: Gheorghe E. Cojocaru* și Eugen-Tudor Sclifos (Republica Moldova)
  III. ŞTIINŢE MATEMATICE
 16. Premiul „Simion Stoilow“
  Grupul de lucrări: Funcţii super, cvasi-martingale şi invariante pentru un proces Markov
  Autor: Iulian Cîmpean
 17. Premiul „Gheorghe Ţiţeica“ – Nu se acordă
 18. Premiul „Gheorghe Lazăr“
  Grupul de lucrări: L-funcţii Artin, forme modulare şi partiţii restricţionate
  Autor: Florin Nicolae
 19. Premiul „Grigore C. Moisil“ – Nu se acordă
 20. Premiul „Spiru Haret“
  Grupul de lucrări: Serii Theta asociate partiţiilor întregi
  Autor: Mircea Merca
 21. Premiul „Dimitrie Pompeiu“ – Nu se acordă
 22. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria știinţelor şi tehnicii) – Nu se acordă
  IV. ŞTIINŢE FIZICE
 23. Premiul „Constantin Miculescu“
  Grupul de lucrări: Nanostructuri multifuncţionale cu aplicaţii în nanomedicină
  Autor: Rareş Ionuţ Știufiuc
 24. Premiul „Dragomir Hurmuzescu“
  a) Grupul de lucrări: Măsurători de elemente în concentrații foarte mici prin spectrometrie de masă cu
  acceleratorul
  Autor: Mihaela Enăchescu
  b) Grupul de lucrări: Perfecţionarea tehnicilor de depunere în plasmă a materialelor refractare și
  determinarea proprietăților structurale și fizice și potențialului funcțional al acestora.
  Autor: Vasile Tiron
 25. Premiul „Ştefan Procopiu“
  a) Grupul de lucrări: Noi senzori plasmonici cu aplicații în biofizică
  Autor: Vasile A. Popescu
  b) Grupul de lucrări: Studiul reacțiilor de fisiune nucleară, descrierea teoretică a observabilelor
  experimentale și compararea acestora cu datele măsurat
  Autor: Horia Pașca
 26. Premiul „Horia Hulubei“
  Grupul de lucrări: Studii de Astrofizică Nucleară și Dezvoltarea Instrumentației pentru Detectarea de
  Particule Încărcate folosind Fascicule Gama
  Autori: Dimiter L. Balabanski şi Cătălin Matei
 27. Premiul „Radu Grigorovici“
  a) Grupul de lucrări: Studii ale claselor de materiale intermetalice inovative L10 și faze MAX, cu
  proprietăți magnetice dure și aplicații în domeniul energiilor regenerabile
  Autor: Alina Daniela Crișan
  b) Grupul de lucrări: Studiul tranziției de fază în straturile subțiri calcogenice suprapuse pentru celule
  de memorie cu stări logice multiple
  Autor: Alin Velea
  V. ŞTIINŢE CHIMICE
 28. Premiul „Costin D. Neniţescu“
  Grupul de lucrări: Sisteme polimerice multicomponente naturale – modificare, degradare, stabilizare.
  Autori: Liliana Roşu și Cristian-Dragoş Varganici
 29. Premiul „I. G. Murgulescu“
  a) Grupul de lucrări: Nanostructuri atipice de SiO2 obţinute prin metoda sol-gel cu aplicaţii în
  foto/bio/electro/cataliză
  Autor: Crina Anastasescu
  b) Grupul de lucrări: Materiale catalitice versatile pentru domeniul energiei şi obţinerea de compuşi cu
  valoare adăugată
  Autor: Mihaela Florea
 30. Premiul „Gheorghe Spacu“
  a) Grupul de lucrări: Contribuţii la chimia combinaţiilor complexe ale metalelor din blocul d și f pentru
  obţinerea de materiale funcţionale avansate cu proprietăţi optoelectronice şi/sau aplicaţii în
  biomedicină
  Autor: Elisabeta Szerb
  b) Grupul de lucrări: Sisteme organice cu stări multiple/multifuncţionale reversibile din clasa
  analogilor de curcumina
  Autor: Liliana Cseh
 31. Premiul „Nicolae Teclu“
  Grupul de lucrări: Modelarea interacţiunilor catalizator – substrat organic la nivel molecular prin
  tehnici cuantice ab initio
  Autor: Isabela Costinela Man
 32. Premiul „Cristofor I. Simionescu“
  Grupul de lucrări: Materiale siliconice în sisteme de conversie a energiei
  Autor: Adrian Bele
  VI. ŞTIINŢE BIOLOGICE
 33. Premiul „Emil Racoviţă“
  Lucrarea: Cave Ecology
  Autor: Oana Moldovan
 34. Premiul „Grigore Antipa“
  Grup de 5 lucrări pe tema: Suita de lucrări pionierat în domeniul entomologiei şi microbiologiei
  criminalistice
  Autor: Lavinia Iancu
 35. Premiul „Nicolae Simionescu“
  Grup de 7 lucrări din 2018 pe tema: Molecule active în combaterea infecţiilor nosocomiale
  Editor: Irina Roşca
 36. Premiul „Emanoil Teodorescu“ – Nu se acordă
  VII. ŞTIINŢE GEONOMICE
 37. Premiul „Grigore Cobălcescu“
  Lucrarea: Relaţia dintre asociaţiile de foraminifere fosile şi mediile depoziţionale din nordul Pânzei de
  Tarcău (Carpaţii Orientali, România)
  Autor: Raluca Bindiu Haitonic
 38. Premiul „Ludovic Mrazec“
  Lucrarea: Mineralogia argilelor mio-pliocene din Bazinul Focşani
  Autor: Barbara Soare
 39. Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“
  Lucrarea: Coals of Romania: Geology, petrology and use
  Autori: Mihai Emilian Popa* și Georgeta Predeanu5
 40. Premiul „Ştefan Hepites“
  Lucrarea: Pre-seismic geomagnetic and ionospheric signature related to the Mw5.7 earthquake
  occurred in Vrancea zone on September 24, 2016
  Autori: Dragoş Armand Stănică, Dumitru Stănică*, Jan Blecki (Polonia), Tomasz Ernst (Polonia),
  Waldemar Jozwiak (Polonia), Jan Slominski (Polonia)
 41. Premiul „Simion Mehedinţi“
  Lucrarea: Studiu asupra solifluxiunii din zona alpină a Carpaţilor Meridionali
  Autor: Raul-David Şerban
  VIII. ŞTIINŢE TEHNICE
 42. Premiul „Aurel Vlaicu“
  Grupul de lucrări: Caracterizarea mecanică a materialelor celulare avansate
  Mechanical characterization of advanced cellular materials
  Autori: Emanoil Linul şi Nima Movahedi* (Australia)
 43. Premiul „Traian Vuia“
  Lucrarea: Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) Transformation Uncovering Hidden
  Reserves of Profitability
  Autor: Alin Posteucă
 44. Premiul „Henri Coandă“
  Grupul de lucrări: Prelucrarea şi caracterizarea unor materiale polimerice avansate
  Autori: Cătălin Fetecău şi Felicia Stan
 45. Premiul „Constantin Budeanu“
  Grupul de lucrări: Soluţii inteligente pentru ecosisteme energetice
  Autori: Ioan Salomie, Tudor Cioară, Ionuţ Anghel
 46. Premiul „Anghel Saligny“– Nu se acordă
 47. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria știinţelor şi tehnicii) – Nu se acordă
  IX. ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE
 48. Premiul „Ion Ionescu de la Brad“
  Lucrarea: Ampelografia României, volumul IX – Soiuri noi de viţă de vie şi portaltoi creaţi în România
  Autori: Gheorghe Glăman, Liviu Dejeu, Elena Brânduşe, Adrian Şerdinescu, Marian Ion
 49. Premiul „Traian Săvulescu“ – Nu se acordă
 50. Premiul „Marin Drăcea“
  Lucrarea: Pomologia României, Volumul IX – Soiuri noi de măr, păr, gutui, cireş, vişin, prun şi cais
  create în România şi Volumul X – Soiuri noi de piersic, nectarin, nucifere, specii pomicole noi, arbuşti
  fructiferi, căpşun şi portaltoi creaţi în România
  Autori: Nicolae Ştefan, Gheorghe Glăman, Nicolae Branişte, Florin Stănică, Ion Duţu, Mihai Coman
 51. Premiul „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“
  a) Lucrarea: Cartografie digitală & mobile GIS
  Autori: Mihai Valentin Herbei, Adrian Şmuleac, Cosmin Alin Popescu
  b) Lucrarea: Cartarea ecosistemelor naturale şi seminaturale degradate
  Autori: Sorin Avram, Carmen Adrian Gheorghe, Alexandru Sin
  X. ŞTIINŢE MEDICALE
 52. Premiul „Iuliu Haţieganu“
  Lucrarea: Facultatea de medicină, şcoala medicală clujeană şi spitalele din Cluj (1500-2000)
  Autor: Florea Marin
 53. Premiul „Daniel Danielopolu“ – Nu se acordă
 54. Premiul „Gheorghe Marinescu“ – Nu se acordă
 55. Premiul „Victor Babeş“ – Nu se acordă
 56. Premiul „Constantin I. Parhon“ – Nu se acordă
 57. Premiul „Ştefan S. Nicolau“ – Nu se acordă
  XI. ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE
  Ştiinţe economice
 58. Premiul „Petre S. Aurelian“
  Lucrarea: Capitalul în România Postcomunistă, vol.1-3
  Autor: Florin Georgescu
 59. Premiul „Virgil Madgearu“
  Lucrarea: 100 de ani de comerţ exterior românesc.
  Autori: Dumitru Miron, Mihai Ionescu, Valentin Lazea, Gheorghe Zaman*
 60. Premiul „Victor Slăvescu“
  a) Lucrarea: Analiza statistică a educaţiei. Vector al dezvoltării socioeconomice
  Autor: Daniela Mihaela Neamţu
  b) Lucrarea: Criminalitatea informatică privind transferurile financiare
  Autor: Mircea Constantin Şcheau
 61. Premiul „Nicolas Georgescu Roegen“
  Lucrarea: Buna guvernare. Cauză şi efect ale negentropiei sociale
  Autori: Florina Bran, Carmen Valentina Rădulescu, Dumitru Alexandru Bodislav
  Sociologie
 62. Premiul „Dimitrie Gusti“
  Lucrarea: Infrastructură şi societate. Considerente teoretice şi studii de caz
  Autor: Ovidiana Bulumac
 63. Premiul „Henri H. Stahl“
  Lucrarea: Faţetele muncii precare în România
  Autor: Ana-Maria Preoteasa
  Ştiinţe Juridice
 64. Premiul „Nicolae Titulescu“ – Nu se acordă
 65. Premiul „Simion Bărnuţiu“
  Lucrarea: Droit européen et comparé des sociétés et des affaires
  Autor: Raluca Papadima
 66. Premiul „Andrei Rădulescu“ – Nu se acordă
  XII. FILOSOFIE, TEOLOGIE, PSIHOLOGIE ŞI PEDAGOGIE
 67. Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“ – Nu se acordă
 68. Premiul „Mircea Florian“
  Lucrarea: Teoria substanţei la Leibniz
  Autor: Adrian Niţă
 69. Premiul „Ion Petrovici“
  Lucrarea: Prin subteranele dostoievskiene
  Autor: Ion Fercu
 70. Premiul „Vasile Conta“ – Nu se acordă
 71. Premiul „Dumitru Stăniloaie“ – Nu se acordă
  XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ŞI AUDIOVIZUAL
  Creaţie muzicală
 72. Premiul „George Enescu“
  Lucrarea: Răspântii. O poveste românească (operă în cinstea Centenarului)
  Autori: Dan Variu (compozitor) şi Cosmina Timoce-Mocanu (libretist)
  Muzicologie
 73. Premiul „Ciprian Porumbescu“
  Lucrarea: Instrumentele tradiţionale româneşti. Studii acustico-muzicale, vol. I
  Autor: Ovidiu Papană
  Istoria artei
 74. Premiul „George Oprescu“
  a) Lucrarea: Arta din România. Din preistorie în contemporaneitate, vol. I şi II
  Autori (editori): Acad. Răzvan Theodorescu şi Acad. Marius Porumb
  Premiul se acordă exclusiv lucrării
  b) Lucrarea: Fericitul Vladimir Ghika. În spiritu caritatis. Desene
  Autori: Anna-Maria Orban şi Iulia Cojocariu
  Artă plastică
 75. Premiul „Ion Andreescu“
  Lucrarea: Sacrosanctus (Expoziţie Galeria „Simeza“)
  Autor (grafician): Răzvan-Constantin Caratănase
  Etnografie şi folclor
 76. Premiul „Simion Florea Marian“
  Lucrarea: Alimentaţia. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român, vol. I: Oltenia
  Autori: Cătălin Alexa, Cornelia Belcin Pleşca, Laura Ioana Toader
  Creaţie arhitectonică
 77. Premiul „Duiliu Marcu“
  Lucrarea: Restaurarea palatelor Moskovits Miksa şi Stem (Oradea)
  Autor: Arh. Ernest Pafka
  Artele spectacolului
 78. Premiul „Aristizza Romanescu“
  a) Lucrarea: Moromeţii 2
  Autor (regizor): Stere Gulea
  b) Lucrarea: Festivalul Naţional de Teatru (ediţia 2018)
  Autor (organizator, critic de teatru): Marina Constantinescu
  XIV. ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
 79. Premiul „Grigore Moisil“
  Lucrarea: Dictionary Learning Algorithms and Applications
  Autori: Bogdan Dumitrescu şi Paul Irofti
 80. Premiul „Mihai Drăgănescu“
  Grup de 4 lucrări ştiinţifice: Metode avansate de inteligenţă artificială aplicate în medicină
  Autor: Dorin Comaniciu
 81. Premiul „Tudor Tănăsescu“
  Grup de 3 lucrări ştiinţifice: Tehnici data-driven de acordare a parametrilor regulatoarelor
  Autori: Raul-Cristian Roman și Radu-Emil Precup*
 82. Premiul „Gheorghe Cartianu“
  Grup de 4 lucrări ştiinţifice: Metode şi baze de date de îmbunătăţire a vizibilităţii în imagini afectate de
  ceaţă
  Autori: Codruţa O. Ancuţi şi Cosmin Ancuţi

Conform statisticilor de pe site-ul ERC, România a accesat în perioada 2014 – 2020 doar 6 granturi ERC pentru cercetare-dezvoltare. @zhs


Doar 100 companii responsabile pentru 71% din emisiile globale de CO2
Doar 100 dintre sutele de mii de companii din lume au fost …
Panouri Solare printate, o metodă eficientă de a obține energie solară
Costul și greutatea redusă, flexibilitatea și durabilitatea materialului din care este realizat …
Bateriile Li-Ion devin un produs reciclabil și sustenabil
Li-Cycle este o companie al cărei principal scop este să rezolve problema …
Bicicleta schimbă fața Europei
Uniunea Europeană a anunțat că sumele alocate pentru infrastructura sustenabilă, ceea ce …
Raport HSI: Impactul Fermelor asupra Încălzirii Globale și al Schimbărilor Climatice
Conform prezentării făcute în introducerea raportului, sectorul producției de animale de fermă …
Lupta împotriva Substanțelor care Epuizează Stratul de Ozon
Datele pentru 2020 arată că consumul de ODS în UE a rămas …
Transylmagica: un produs vândut, un copac plantat
Transylmagica plantează puieții în cadrul unor proiecte de realibilitare ecologică, ceea ce …
Raportul Migrației la Nivel Mondial – 2022
Estimarea globală actuală este că au existat aproximativ 281 de milioane de …
10 Sportivi Vegani (Partea II)
Continuând seria despre sportivi vegani care au ales să urmeze o dietă …
Primul festival de mâncare vegană din regiune vine la Expo 2020, în asociere cu Veganuary și Dubai Vegan Days
Primul festival de mâncare vegană din regiune vine la Expo 2020, în …
Happy Veganuary!
Cu un mediu mai durabil, un organism mai sănătos și o etică …
Bicicleta Electrică cu propulsie pe Hidrogen
Această primă bicicletă cu hidrogen din lume face posibil transportul pe distanțe …
Kaufland reciclează – automate de reciclare, pentru un mediu mai curat
Primele Automate de Reciclare a ambalajelor au fost montate în parcările magazinelor …
Top 10 cele mai citite articole ale ZHS în anul 2021
Top 10 cele mai citite articole ale ZHS în anul 2021. Bula …
Rețete vegane pentru petrecerea de Revelion
Pentru a sărbători trecerea dintre ani într-un mod deosebit, dar totuși sustenabil …
ABB va furniza încărcătoare pentru livrarea durabilă a coletelor de către serviciul poștal din Austria
Terra AC-Wallbox-urile sunt soluții de încărcare inteligente și în rețea, care sunt …
Telescopul Spațial James Webb – Etapele Lansării și Plasării pe Orbita L2
Telescopul va fi capabil să obțină imagini ale unora dintre primele galaxii …
Donează pentru World Food Programme – Salvează Vieți, Schimbă Vieți
Cu prețul unei singure jucării, poți să ajuți un copil care suferă …
Asociația care luptă prin artă împotriva plasticului – Plastic Art Performance
Tot mai multe obiceiuri legate de Crăciun și sfârșitul de an incorporează, …
Originile păgâne ale Crăciunului
oficialii bisericii au stabilit pe 25 decembrie la sfârșitul secolului al treilea, …

1 reply »

Leave a Reply