Sec XXI

Premiile Academiei Române 2021 – au fost acordate 62 de premii

Academia Română acordă premii anuale pentru lucrări științifice încă din anul 1863, de la înființarea Academiei. Numărul premiilor a crescut de-a lungul anilor, Academia reușind în acest fel să acopere mai multe domenii și mai multe lucrări importante. Astfel, meritele celor care au depus eforturi în a crea ceva nou sau în a scrie lucrări științifice nu rămân nerecunoscute și nerăsplătite.

Premiile Academiei Române se acordă pentru dezvoltarea culturii și a științei românești. Sunt premiați oameni de știință și artiști care contribuie prin activitatea și operele lor la îmbogățirea patrimoniului cultural și științific a României.

Anual, Academia Română primește propuneri din partea Universităților, a Institutelor de Cercetare și a membrilor Academiei. Aceste propuneri urmează să fie analizate pe o perioadă de doi ani de către un juriu. Juriul întocmește referate de apreciere, evaluând astfel fiecare lucrare propusă. Propunerile juriului sunt apoi evaluate de către Biroul Prezidiului Academiei, care ulterior le supune spre aprobare Prezidiului Academiei Române.

Despre premiile decernate în anul 2020, puteți să citiți în articolul nostru: ”Premiile Academiei Române 2020 – 80 de oameni de știință și artiști premiați.”

Anul acesta, decernarea premiilor a avut loc în data de 08.12.2021, în Aula Academiei Române și în mediul online.

Premiile decernate de Academia Română

Lucrările științifice și artistice sunt încadrate într-un număr de paisprezece categorii/secții: filologie și literatură; științe istorice și arheologice; științe matematice; științe fizice; științe chimice; științe biologice; științe geonomice; științe tehnice; științe agricole și silvice; științe medicale; științe economice, juridice și sociologie; filosofie, teologie, psihologie și pedagogice; arte, arhitectură și audiovizual; știința și tehnologia informației.

Câștigătorii sunt:

I. FILOLOGIE ȘI LITERATURĂ

Premiul „Timotei Cipariu“
Lucrarea: Gramatica limbii române / Autori: Ion Bărbuță și Elena Constantinovici

Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“
Lucrarea: Ediție cronologică integrală Mihai Eminescu, Opere, vol. I: Cronologii și simbioze poetice
(1866- 1876); vol. II: Cronologii și simbioze poetice (1877-1883) / Autor: Valentin Coșereanu

Premiul „Ion Creangă“
Lucrarea: Undeva în Transilvania / Autor: Mirel Taloș

Premiul „Titu Maiorescu“
Lucrarea: «Grup sburător». Trăitul și scrisul împreună în cenaclul lui E. Lovinescu. / Autor: Ligia Tudurachi

Premiul „Lucian Blaga“
Volumul: Autenticitatea, sensuri și nonsensuri. Teorii românești interbelice în contexte europene / Autor: Ștefan Firică

Premiul „Mihai Eminescu“
Volumul: Trecere, petrecere / Autor: Ioana Ieronim (Ioana Latham)

Premiul „Ion Luca Caragiale“ – Nu se acordă

II. ȘTIINȚE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE

Premiul „Vasile Pârvan“
a) Lucrarea: The Brooch Workshops from Dacia and the other Danubian Provinces of the Roman
Empire (1st c. BC – 3rd c. AD) / Autor: Sorin Cociș
b) Lucrarea: Siret – „Dealul Ruina“. Așezarea fortificată din epoca timpurie a fierului / Autor Ion Mareș

Premiul „Dimitrie Onciul“
Lucrarea: Valori ale ortodoxiei românești. Mănăstirea Căldărușani (vol. I-II) / Autor: Florin Șerbănescu

Premiul „George Barițiu“
Lucrarea: Archaeological explorations of magic and witchcraft in Iron Age Transylvania / Autor: Aurel Rustoiu

Premiul „Nicolae Iorga“
Lucrarea: Unirea Basarabiei cu România și recunoașterea ei internațională / Autor: Valentin Burlacu (Republica Moldova)

Premiul „Nicolae Bălcescu“
Lucrarea: Securitatea și exilul intelectualilor români în Italia / Autor: Anca Stângaciu

Premiul „A.D. Xenopol“
Lucrarea: Relațiile diplomatice româno-italiene în timpul Primului Război Mondial 1914-1918 / Autor: Mihail Dobre

Premiul „Mihail Kogălniceanu“
Lucrarea: Populația Românească din Peninsula Balcanică / Autor: Dorin Lozovanu (Republica Moldova)

Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“
Lucrarea: Românii din Transilvania, Banat, Crișana, Sătmar și Maramureș în Primul Război Mondial
(părțile I și II) / Editor: Ioan Popa

III. ȘTIINȚE MATEMATICE

Premiul „Simion Stoilow“
a) Lucrarea: Global and blow-up radial solutions for quasilinear elliptic systems arising in the study of
viscous, heat conducting fluids. / Autor: Marius Ghergu
b) Lucrarea: Generalized q-Gaussian von Neumann algebras with coefficients I: Relative strong
solidity. / Autor: Bogdan Teodor Udrea

Premiul „Gheorghe Țițeica“ – Nu se acordă

Premiul „Gheorghe Lazăr“ – Nu se acordă

Premiul „Grigore C. Moisil“ – Nu se acordă

Premiul „Spiru Haret“
Monografia: Diffusion in random Fields – Application to transport in Groundwater / Autor: Nicolae Suciu

Premiul „Dimitrie Pompeiu“
Monografia: Lipschitz Functions / Autor: Ștefan Cobzaș și Adriana Nicolae

Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria științelor și tehnicii) – Secția de științe matematice nu are
propuneri

IV. ȘTIINȚE FIZICE

Premiul „Constantin Miculescu“
Grupul de lucrări: Modelarea macroscopică a generării de armonice superioare în configurații
existente experimental / Autori: Katalin Kovács și Valer Toșa

Premiul „Dragomir Hurmuzescu“
Grupul de lucrări: Modelări teoretice ale heterostructurilor feroelectrice / Autor: Lucian Dragoș Filip

Premiul „Ștefan Procopiu“ – Nu se acordă

Premiul „Horia Hulubei“ – Nu se acordă

Premiul „Radu Grigorovici“
Grupul de lucrări: Noi biosenzori nanostructurați și proceduri electrochimice pentru determinarea de
inițiatori ai stresului oxidativ, al efectului asupra biomoleculelor și mecanisme de reglare ale acestuia. / Autori: Mădălina Maria Bârsan, Teodor Adrian Enache și Victor Constantin Diculescu

V. ȘTIINȚE CHIMICE

Premiul „Costin D. Nenițescu“
Grupul de lucrări: Polimeri siliconici concepuți pentru traductoare pe bază de elastomeri / Autor: Codrin Țugui

Premiul „I. G. Murgulescu“
a) Grupul de lucrări: Materiale și nanomateriale avansate cu design și proprietăți adaptate pentru
multiple aplicații / Autor: Irina Atkinson
b) Grupul de lucrări: Utilizarea complementară a metodelor spectroscopice pentru investigarea
sistemelor supramoleculare. / Autor: Iulia Matei

Premiul „Gheorghe Spacu“
Grupul de lucrări: Contribuții în domeniul chimiei coordinative și organometalice a elementelor staniu
și plumb și sinteză de tectoni organostaniu în ingineria cristalină / Autor: Adrian-Alexandru Someșan

Premiul „Nicolae Teclu“
Grupul de lucrări: Contribuții în domeniul catalizei heterogene cu aplicații în energetica hidrogenului:
stocare chimică și utilizare / Autor: Mihaela Diana Lazăr

Premiul „Cristofor I. Simionescu“
Grupul de lucrări: Structuri heterociclice oligomere și polimere pentru materiale avansate în
(opto)electronică / Autor: Cătălin-Paul Constantin

VI. ȘTIINȚE BIOLOGICE

Premiul „Emil Racoviță“ – Nu se acordă

Premiul „Grigore Antipa“ – Nu se acordă

Premiul „Nicolae Simionescu“
Grup de 16 lucrări 2016-2019 pe tema: Identificarea de noi molecule cu potențial terapeutic,
anticanceros și antoproliferativ / Autor: Valentin Zaharia

Premiul „Emanoil Teodorescu“
Suită de 9 lucrări 2011-2019 în domeniul: Mecanismele de generare și menținere a durerii neuropatice
(activarea microfagelor și microgliilor, rolul chemokinelor în activitatea canalelor ionice din neuronii
ganglionilor dorsali spinali) / Autor: Violeta Ristoiu

VII. ȘTIINȚE GEONOMICE

Premiul „Grigore Cobălcescu“
Lucrarea: Late Pleistocene to Holocene paleoenvironmental changes in the NW Black Sea
Autori: Andrei Briceag, Anastasia Yanchilina (SUA), William B.F. Ryan (SUA), Marius Stoica*
și Mihaela Melinte*

Premiul „Ludovic Mrazec“
Lucrarea: When a mudstone was actually a “sand”: Results of a sedimentological investigation of the
bituminous marl formation (Oligocene), Eastern Carpathians of Romania. / Autori: Juergen Schieber (SUA), Crina Miclăuș*, Anca Seserman, Bei Liu (SUA) și Juan Teng (SUA)

Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“
Lucrarea: Degradation processes of iron-sulfides and calcite containing aggregates from asphaltic
mixtures / Autori: Nicolae Har, Alexandru Lăzărean, Mihai Iliescu, Nicolae Ciont și Ioan Florin Abrudan

Premiul „Ștefan Hepites“
a) Lucrarea: Using Vertical Electrical Soundings to characterize seawater intrusions in the southern
area of Romanian Black Sea coastline / Autori: Bogdan Mihai Niculescu, Gina Andrei
b) Lucrarea: Structural and Geodynamic Ideas on the Galati-Izvoarele Seismic-Prone Area (Eastern
Romania) / Autori: Lucian Beșuțiu*, Mihail Diaconescu, Luminița Zlăgnean și Andreea Craiu

Premiul „Simion Mehedinți“
a) Lucrarea: Future land use/cover changes in Romania: regional simulations based on CLUE-S model
and CORINE land cover database / Autori: Gheorghe Kucsicsa, Elena-Ana Popovici, Dan Bălteanu, Ines Grigorescu,
Monica Dumitrașcu* și Bianca Mitrică (Dumitrescu*)
b) Lucrarea: Ținutul Ciceului – Analiză regională / Autor: Alexandra-Camelia Marian-Potra

VIII. ȘTIINȚE TEHNICE

Premiul „Aurel Vlaicu“
a) Grupul de lucrări: Mecanica materialelor compozite / Autori: Dan Mihai Constantinescu și Ștefan Sorohan
b) Cartea: Convertoare de curent continuu hibride / Autori: Octavian Cornea, Dan Hulea și Nicolae Muntean

Premiul „Traian Vuia“
a) Cartea: Metode numerice în tehnică / Autori: Nicolae Ursu-Fischer și Mihai Ursu
b) Grupul de lucrări: Sistem radar bistanic cu receptor fix de sol și transmițător de oportunitate
satelitar (Bistatic radar system with a fixed ground-based receiver and spaceborne transmitter of
opportunity) / Autori: Andrei Anghel și Remus Cacoveanu

Premiul „Henri Coandă“
Cartea: Introduction in optimisation of industrial robots: theory and applications / Autori: Cornel Brișan, Cătălin Boantă și Veturia Chiroiu*

Premiul „Constantin Budeanu“
a) Cartea: Percepția prin particule / Autor: Radu Dănescu
b) Grupul de lucrări: Research at the confluence of machine learning, computer vision, and robotics
(Cercetări multidisciplinare la confluența învățării automate, a viziunii computerizate și a roboticii). / Autor: Radu Timofte, Eirikur Agustsson (Elveția), Fabian Mentzer (Elveția), Michael Tschannen (Elveția), Luc Van Gool (Elveția)

Premiul „Anghel Saligny“
Cartea: Tratat de inginerie termică în clădiri / Autor: Mihai Ilina și Cătălin Lungu

Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria științelor și tehnicii)
Cartea: Radarul românesc. O istorie vie / Coordonator: Anton Muraru

IX. ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

Premiul „Ion Ionescu de la Brad“ – agricultură, economie, botanică
Lucrarea: Cercetări privind floarea soarelui în Republica Moldova / Autor: Maria Duca

Premiul „Traian Săvulescu“ – Nu se acordă

Premiul „Marin Drăcea“ – silvicultură, ecologie, cercetare forestieră, protectia mediului
Lucrarea: Forest Science for a Sustenable Forestry and Human Wellbeing / Autori: Ecaterina Nicoleta Apostol, Mihai Andrei Tănase, Constantin Nechita, Ionuț-Silviu Pascu și Marius Budeanu

Premiul „Gheorghe Ionescu-Șișești“ – agricultură, știința solului, îmbunătățiri funciare,
horticultură, zootehnie
a) Lucrarea: Tratat de legumicultură specială / Autori: Costel Vînătorul, Bianca Mușat și Camelia Bratu
b) Lucrarea: Alternative Swine Management Systems / Autori: Ioan Huțu, Gary Onan

X. ȘTIINȚE MEDICALE

Premiul „Iuliu Hațieganu“
Lucrarea: Tratat de patologie și chirurgie esofagiană / Coordonatori: Silviu Constantinoiu, Ioan Cordoș, Constantin Ciuce și Viorel Scripcaru

Premiul „Daniel Danielopolu“
Lucrarea: Advancements of Mass Spectrometry in Biomedical Research / Autori: Alisa G. Woods (SUA) și Costel C. Darie

Premiul „Gheorghe Marinescu“
Lucrarea: Adicția digitală – boală a scietății postmoderne / Autor: Adina-Brîndușa Baciu

Premiul „Victor Babeș“
Lucrarea: Autopsii medico-istorice / Autor: Octavian Buda

Premiul „Constantin I. Parhon“ – Nu se acordă

Premiul „Ștefan S. Nicolau“ – Nu se acordă

XI. ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE ȘI SOCIOLOGIE

Științe Economice

Premiul „Petre S. Aurelian“
Grupul de lucrări cu tema Integrarea monetară și incertitudinea economică.
The micro-foundations of an open economy money demand: An application to central and eastern
European countries, Journal of Macroeconomics, 60, 2019; The money demand and the loss of interest
for the euro in Romania, Applied Economics Letters, Vol.26, No.3, 2019; Does the U.S. economic
policy uncertainty connect financial markets? Evidence from oil and commodity currencies, Energy
Economics, 83, 2019.
Autor: Claudiu Tiberiu Albulescu

Premiul „Virgil Madgearu“
Lucrarea: Productivitatea muncii și performanța în agricultură / Autor: Costel C. Negrei

Premiul „Victor Slăvescu“
Lucrarea: Afaceri internaționale performante în secolul 21. Noi abordări și soluții / Autori: Victor Danciu, Mihaela Gabriela Belu și Dorel Paraschiv

Premiul „Nicolas Georgescu Roegen“
Lucrarea: The Romanian Economy. A Century of Transformation (1918-2018) / Autori: Luminița Chivu, Valeriu Ioan-Franc, George Georgescu și Jean-Vasile Andrei

Sociologie

Premiul „Dimitrie Gusti“
Lucrarea: Sociologia proastei guvernări în România interbelică / Autor: Bogdan Bucur

Premiul „Henri H. Stahl“
Lucrarea: Boieri și aristocrați români în secolul al XIX-lea – studiu de mentalitate și moravuri în
spațiul privat / Autor: Elena Olariu

Științe Juridice

Premiul „Nicolae Titulescu“ – Nu se acordă

Premiul „Simion Bărnuțiu“
Lucrarea: Răspunderea contractuală. O analiză juridică și economică / Autor: Cristian Paziuc

Premiul „Andrei Rădulescu“ – Nu se acordă

XII. FILOSOFIE, TEOLOGIE, PSIHOLOGIE ȘI PEDAGOGIE

Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“
Lucrarea: Pedagogia învățământului primar și preșcolar, vol. I-II / Autori (coordonatori): Ion-Ovidiu Pânișoară și Marin Manolescu

Premiul „Mircea Florian“ – Nu se acordă

Premiul „Ion Petrovici“ – Nu se acordă

Premiul „Vasile Conta“ – Nu se acordă

Premiul „Dumitru Stăniloaie“
Lucrarea: Omul lăuntric. Andrei Scrima și fizionomia experienței spirituale / Autor: Ioan Alexandru Tofan

XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ȘI AUDIOVIZUAL

Creație Muzicală

Premiul „George Enescu“ – Nu se acordă

Muzicologie

Premiul „Ciprian Porumbescu“
Lucrarea: Cărțile psalmilor. Reflexii în sonor / Autor: Carmen Stoianov
Istoria artei

Premiul „George Oprescu“
Lucrarea: Picturi murale extrase: istorie, restaurare, monitorizare / Autor: Maria-Magdalena Drobotă

Artă plastică

Premiul „Ion Andreescu“
Lucrarea: Expoziția Gestul în desen (Muzeul de Artă Constanța, Muzeul de Artă Vizuală Galați) / Autor: grafician Florin Stoiciu

Etnografie și folclor

Premiul „Simion Florea Marian“ – Nu se acordă

Creație arhitectonică

Premiul „Duiliu Marcu“
Lucrarea: Ambasada statului Kuwait din București (finalizată și recepționată în 2019) / Autori: Dr.arh. Vladimir Arsene

Artele spectacolului

Premiul „Aristizza Romanescu“
a) Lucrarea: Călătoria fantastică a Maronei (coproducție România, Franța, Belgia) / Autor: regizor Anca Damian
b) Lucrările: Mazurka (regia Alexandru Hausvater și Scripcarul pe acoperiș (regia Andrei Munteanu) / Autor: scenograf Viorica Petrovici

XIV. ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Premiul „Grigore Moisil“
Opera: Grup de șapte lucrări cu tema Învățare nesupervizată, reguli de asociere relațională și aplicații. / Autor: Gabriela Czibula

Premiul „Mihai Drăgănescu“ – Nu se acordă

Premiul „Tudor Tănăsescu“
Opera: Grup de două lucrări: Deep Learning Neural Architecture in Emotion Recognition forRomanian
Language; Noisy Speech Emotion Recognition in Romanian Language / Autori: Marius Dan Zbancioc și Monica Feraru

Premiul „Gheorghe Cartianu“ – Nu se acordă

Anual, Academia Română primește propuneri din partea Universităților, a Institutelor de Cercetare și a membrilor Academiei. @zhs


Doar 100 companii responsabile pentru 71% din emisiile globale de CO2
Doar 100 dintre sutele de mii de companii din lume au fost …
Panouri Solare printate, o metodă eficientă de a obține energie solară
Costul și greutatea redusă, flexibilitatea și durabilitatea materialului din care este realizat …
Bateriile Li-Ion devin un produs reciclabil și sustenabil
Li-Cycle este o companie al cărei principal scop este să rezolve problema …
Bicicleta schimbă fața Europei
Uniunea Europeană a anunțat că sumele alocate pentru infrastructura sustenabilă, ceea ce …
Raport HSI: Impactul Fermelor asupra Încălzirii Globale și al Schimbărilor Climatice
Conform prezentării făcute în introducerea raportului, sectorul producției de animale de fermă …
Lupta împotriva Substanțelor care Epuizează Stratul de Ozon
Datele pentru 2020 arată că consumul de ODS în UE a rămas …
Transylmagica: un produs vândut, un copac plantat
Transylmagica plantează puieții în cadrul unor proiecte de realibilitare ecologică, ceea ce …
Raportul Migrației la Nivel Mondial – 2022
Estimarea globală actuală este că au existat aproximativ 281 de milioane de …
10 Sportivi Vegani (Partea II)
Continuând seria despre sportivi vegani care au ales să urmeze o dietă …
Primul festival de mâncare vegană din regiune vine la Expo 2020, în asociere cu Veganuary și Dubai Vegan Days
Primul festival de mâncare vegană din regiune vine la Expo 2020, în …
Happy Veganuary!
Cu un mediu mai durabil, un organism mai sănătos și o etică …
Bicicleta Electrică cu propulsie pe Hidrogen
Această primă bicicletă cu hidrogen din lume face posibil transportul pe distanțe …
Kaufland reciclează – automate de reciclare, pentru un mediu mai curat
Primele Automate de Reciclare a ambalajelor au fost montate în parcările magazinelor …
Top 10 cele mai citite articole ale ZHS în anul 2021
Top 10 cele mai citite articole ale ZHS în anul 2021. Bula …
Rețete vegane pentru petrecerea de Revelion
Pentru a sărbători trecerea dintre ani într-un mod deosebit, dar totuși sustenabil …
ABB va furniza încărcătoare pentru livrarea durabilă a coletelor de către serviciul poștal din Austria
Terra AC-Wallbox-urile sunt soluții de încărcare inteligente și în rețea, care sunt …
Telescopul Spațial James Webb – Etapele Lansării și Plasării pe Orbita L2
Telescopul va fi capabil să obțină imagini ale unora dintre primele galaxii …
Donează pentru World Food Programme – Salvează Vieți, Schimbă Vieți
Cu prețul unei singure jucării, poți să ajuți un copil care suferă …
Asociația care luptă prin artă împotriva plasticului – Plastic Art Performance
Tot mai multe obiceiuri legate de Crăciun și sfârșitul de an incorporează, …
Originile păgâne ale Crăciunului
oficialii bisericii au stabilit pe 25 decembrie la sfârșitul secolului al treilea, …

Leave a Reply