Homo Sapiens

17 Obiective de Dezvoltare Sustenabilă

În anul 2015, în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite au fost demarate negocierile cu privire la procesul de dezvoltare după anul 2015. Rezultatul negocierilor a fost adoptarea Agendei pentru Dezvoltarea Sustenabilă până în anul 2030 și cele 17 obiective de bază.

Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă

1 Fără Sărăcie – terminarea sărăciei în toate formele ei și în toată lumea

Înainte de COVID-19, lumea întreagă se afla pe un trend descrescător al nivelului sărăciei. Se ajunsese la un procent de 8,2% în anul 2019, față de targetul de 6%. Totodată, analizele au arătat că tinerii muncitori sunt de două ori mai predispuși să trăiască în sărăcie extremă față de muncitorii cu vechime.

COVID – 19 a cauzat prima creștere a nivelului sărăciei mondiale din ultimele decade. În anul 2020 mai mult de 71 Milioane persoane au fost împinși înspre sărăcie extremă. De asemenea, dezastrele naturale au crescut nivelul sărăciei.

O altă analiză a arătat că 4 Miliarde de oameni nu au beneficiat de niciun fel de protecție socială în anul 2016.

2 Stoparea Foametei, atingerea siguranței alimentare și îmbunătățirea nutriției și promovarea agriculturii sustenabile

Insecuritatea alimentară era în creștere în perioada 2014 – 2018, de la un procent de 23,2% la un procent de 26,4%. Pandemia a adus o nouă amenințare la adresa insecurității alimentare mondiale. Pe lângă pandemia COVID-19, șocurile climatice, zonele în care sunt conflicte armate precum și alte crize naturale influențează negativ insecuritatea alimentară.

3 Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea stării de bine pentru toate vârstele

În multe zone ale lumii a existat un progres evident din perspectiva sănătății, dar un progres care trebuia să fie accelerat. Progresul s-a urmărit în câteva arii importante: tuberculoză, sănătatea copiilor, sănătatea mentală, HIV, imunizare. Din păcate, pandemia a întrerupt programele de imunizare a copiilor în peste 70 de țări.

De asemenea, COVID-19 ar putea să creeze discrepanțe majore în ceea ce privește siguranța sănătății. Se așteaptă ca în anul 2020 să crească numărul de decese în rândul copiiilor sub 5 ani.

Mai puțin de jumătate din populația globului este acoperită de servicii esențiale de sănătate.

4 Asigurarea unei calități echitabile globale a educației și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toată lumea

Progresul în această direcție a fost unul încet în ultimii ani. Se estimează că peste 200 milioane de copii nu vor finaliza școlarizarea în anul 2030. Inegalitățile în educație sunt exacerbate de către COVID-19. În casele cu un trai normal și bun, rata de finalizare a studiilor este de 79% din 20% din case, în timp ce în casele sărace rata este de abia 34% din 20% din case.

Se estimează că închiderea școlilor și învățarea la distanță va duce la reversearea cu ani de zile a progresului în educație. Învățământul la distanță este imposibil pentru cel puțin 500 Milioane de elevi și studenți.

5 Atingerea egalității sexelor și emanciparea tuturor femeilor și fetelor

Cu toate că s-au făcut pași în această direcție, egalitatea sexelor este încă departe. Tot mai puține fete sunt forțate să se mărite la vârste fragede și tot mai multe femei ocupă poziții de leadership. Femeile reprezintă un procent de 25% în Parlamentele țărilor și un procent de 36% în Guvernele Locale.

Carantina impusă crește riscul de violență asupra femeilor, atât fizic cât și sexual și psihologic. În unele țări, cazurile de violență domestică au crescut cu peste 30%.

6. Asigurarea accesibilității și un sistem de management sustenabil al apei și de igienă pentru toată lumea

Cu tot progresul pe care l-a cunoscut lumea, miliarde de oameni nu au încă acces la apă potabilă și la servicii de igienă. Vorbim aici de 2,2 Miliarde de oameni care nu au apă potabilă și 4,2 Miliarde de oameni fără servicii de igienă.

În condițiile actuale de COVID-19, a reieșit că 3 Miliarde de oameni nu au posibilitatea de a se spăla pe mâini acasă. Mai mult de atât, inaccesibilitatea la apă potabilă va duce la strămutarea a 700 Milioane de oameni până în anul 2030.

7 Asigurarea accesului la energie sigură, sustenabilă, modernă și accesibilă financiar pentru toată lumea

790 Milioane de oameni în întrega lume nu au energie electrică. Trebuie să se facă eforturi susținute pentru a crește nivelul de energie sustenabilă. În unele țări subdezvoltate există chiar și spitale care nu sunt conectate la energie electrică.

În anul 2017, un procent de 17% din consumul total de energie electrică a fost din surse regenerabile. Este nevoie să se crească acest procent într-un ritm alert.

8 Promovarea unei creșteri economice sustenabile, susținute și globale, precum și a unui nivel de muncă decent pentru toți

Creșterea economică globală a scăzut de la 2% în perioada 2010-2018, la 1,5% în anul 2019. Din cauza pandemiei, lumea se află în fața unei recesiuni economice extrem de dure. Tot din cauza pandemiei, peste 1,6 Miliarde de oameni riscă să își piardă accesul la stilul de viață cu care erau obișnuiți. De asemenea, turismul afectează întregul glob.

9 Construirea unei infrastructuri durabile, promovarea industrializării sustenabile și globale și promovarea inovației

Creșterea sectorului manufacturier este în scădere din cauza tarifelor și a tensiunilor comerciale. Din cauza COVID-19, industria aviatică a suferit cel mai mare declin din istorie. Este necesară finanțarea industriilor de nivel mic. Investițiile în Cercetare/Dezvoltare trebuie să accelereze și să crească valoric. În anul 2010 s-au investit 1,4 Trilioane de dolari în Cercetare/Dezvoltare, valoare care a crescut la 2,2 Trilioane de dolari în anul 2017.

Mai puțin de 1 din 5 persoane folosesc internetul în țările slab dezvoltate.

10 Reducerea inegalităților din și între țări

Inegalitatea din perspectiva salariului minim a scăzut în unele țări.

GINI Index este utilizat în calcularea inegalității pe o scală de la 0 la 100. Astfel, 0 arată că venitul este împărțit egal între oameni, în timp ce 100 arată că venitul este luat de o singură persoană. În perioada 2010 – 2017, GINI Index a scăzut în 38 de țări din cele 84 luate în calcul.

O eventuală recesiune globală va limita ajutoarele oferite țărilor în curs de dezvoltare. Cele mai afectate grupe de persoane sunt cele în vârstă, cele cu dizabilități, copiii, femeile și imigranții sau refugiații.

11 Transformarea orașelor și a localităților în locuri sigure, durabile, sustenabile și globale

Proporția de populație urbană care trăiește în mahalale a crescut la 24% în anul 2018. Doar jumătate din populația urbană are acces ușor la mijloacele de transport public. Poluarea este o altă problemă care a cauzat 4,2 milioane de decese în anul 2016.

Doar 47% din populație trăiește la o distanță de 400 m de spații publice verzi.

12 Asigurarea unui consum sustenabil și a unor tipare de producție

Lumea continuă să folosească resurse naturale într-un mod nesustenabil. Deșeurile electronice au crescut cu 38%, în timp ce reciclarea se află la un procent de 20%. În acest caz pandemia a pus pe gânduri o mare parte din populație, ceea ce a dus la oportunități de dezvoltare și revenire care includ și un viitor sustenabil.

Economia circulară este o soluție la pierderile din lanțul de aprovizionare.

13 Măsuri urgente pentru combaterea schimbărilor climatice și a impactului lor

2019 a fost al doilea cel mai cald an înregistrat vreodată, iar temperatura globală se estimează că va crește cu 3,2 grade Celsius până în anul 2100. Doar 85 de țări au strategii coerente de reducere a riscurilor de dezastru. Iar schimbările climatice sunt un mediu perfect pentru dezastrele naturale, fie ele incendii masive, secetă, uragane sau inundații.

14 Conservarea și utilizarea sustenabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare sustenabilă

Acidificarea oceanelor continuă să amenințe viața acvatică. O creștere de 100 – 150% în aciditatea acvatică se estimează până în anul 2100, afectând jumătate din viața marină. Un lucru bun este că au crescut în ultimii ani zonele marine protejate. Crescătoriile de pești sustenabile contribuie în multe țări la dezvoltarea și economia țării.

97 de țări au semnat Acordul de Măsuri Portuare, primul acord internațional legal care este menit să lupte împotriva pescuitului ilegal.

15 Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării sustenabile a ecosistemelor terestre, gestionarea sustenabilă a pădurilor, combaterea deșertificării și stoparea degradării solului și a pierderii biodiversității

Peste 31.000 specii de animale sunt amenințate cu extincția, ceea ce reprezintă 27% din totalul speciilor cunoscute. Zonele împădurite continuă să scadă dramatic, fiind sacrificate pentru agricultură.

2 Miliarde de hectare de pământ sunt degradate, ceea ce afectează 3,2 Miliarde de oameni, dar totodată și intensifică schimbările climatice.

16 Promovarea societăților globale și pacifiste pentru o dezvoltare sustenabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toți și construirea unor instituții globale și responsabile pentru toate nivelurile

În fiecare zi sunt omorâți 100 de civili în atacuri armate. 127 de state au adoptat legi cu privire la dreptul la informare sau la libertatea informației.

În anul 2019 peste 79 Milioane de oameni au fugit din calea războiului și a conflictelor armate. Este cel mai mare nivel înregistrat vreodată.

60% din țări au închisori supraaglomerate.

17 Întărirea mijloacelor de implementare și revitalizare a parteneriatelor globale pentru dezvoltare sustenabilă

Se face aici referire la ajutoarele acordate țărilor care sunt în nevoie, la accesul la internet, o resursă care poate să ajute dezvoltarea țărilor. S-au alocat peste 690 Milioane Euro în anul 2017 pentru analize statistice și gestionarea Big Data.

Agenda pentru Dezvoltarea Sustenabilă până în anul 2030 și cele 17 obiective de bază au fost adoptate în cadrul Adunării Generale a UN. @zhs


Industria modei inovează pentru scăderea emisiilor de carbon
Industria modei a fost responsabilă pentru cel puțin 4% din emisiile de …
Noutăți în Știință – Săptămâna 11 – 17 Ian 2021
Celulele canceroase hibernează asemenea urșilor pe timpul iernii, pentru a supraviețui chimioterapiei.
Cele mai șocante motive pentru o posibilă extincție globală
Conform ”Living Planet Report 2020”, în ultimii ani am pierdut aproximativ 68% …
6 Inovații Premiate la Ediția CES 2021
CES (Consumer Technology Association) este cel mai cunoscut și influent eveniment tehnologic …
Noutăți în Știință – Săptămâna 04 – 10 Ian 2021
Oamenii de știință folosesc editarea genetică pentru a trata sindromul îmbătrânirii premature …
Creșterea temperaturii globale cu 1,5 grade Celsius încă din anul 2027
Rezultatele obținute au arătat că se va depăși pragul amenințător de încălzire …
Construcția celei mai mari Ferme Verticale din Europa avansează
Nordic Harvest susține că pe o suprafață echivalentă cu 20 terenuri de …
Scoția își va proteja 30% din suprafața țării pentru a crește biodiversitatea
Guvernul Scoției a anunțat recent planurile sale de a proteja 30% din …
Noutăți în Știință – Săptămâna 28 Dec 2020 – 03 Ian 2021
Un studiu realizat pe mai mult de 1 Milion de oameni a …
Top țări cu cele mai inovative economii
România se regăsește pe poziția 46 dintr-un număr total de 131 de …
Singurătatea afectează creierul, oferindu-i o semnătură neurală unică
Concluzia este una foarte clară: singurătatea ne afectează și ne impactează sănătatea …
Costul unei farfurii de mâncare în 2020
World Food Programme au realizat un nou raport care să ajute la …
Germania pregătește un draft de lege pentru reglementarea muncii de acasă
Studiul IBM a scos la iveală faptul că mulți angajați au ajuns …
SpaceX – Evoluția Testelor Navei Spațiale de la SN1 la SN8
Echipată cu trei motoare Raptor, modelul de 50 m al Navei Spațiale …
Noutăți în Știință – Săptămâna 21 – 27 Decembrie
Oamenii antici ar fi hibernat în timpul lungilor sezoane de iarnă și …
Top 10 Țări care Conduc Tranziția înspre Energie Sustenabilă
Energy Transition Index este o clasificare bazată pe fapte a țărilor participante …
Ce Facem în Weekend – Ski, relaxare și vizite pe Valea Prahovei
Ce facem în weekend – Orașul Bușteni este renumit pentru cele două …
E-metanol, o nouă variantă sustenabilă pentru combustibili
Principiul de bază de obținere a e-metanolului este unul relativ simplu: apa …
Oceanbird – cel mai mare vas propulsat de vânt
Brazii sunt luați acasă într-un ghiveci și duși înapoi în aceeași stare. …
Bradul de Crăciun închiriat, nu tăiat din pădure
Brazii sunt luați acasă într-un ghiveci și duși înapoi în aceeași stare. …

Leave a Reply