Energie Verde

Strategia Germaniei pentru Hidrogen – 38 Măsuri

Anul acesta, Germania a prezentat documentul Strategia Națională a Germaniei pentru Hidrogen (The National Hydrogen Strategy). L-am studiat îndeaproape și vom structura acest articol în două direcții principale, respectiv detalii despre strategie și apoi cele 36 de măsuri sau acțiuni pentru punerea în practică.

Strategia Națională a Germaniei pentru Hidrogen – analiză detaliată

Documentul prezentat de către Statul German este format din patru capitole principale:

1 Scopuri și ambiții

2 Hidrogen: status quo, direcții de acțiune și piețele pentru viitor

3 Guvernanța pentru implementarea Strategiei Naționale

4 Planul de acțiune: pași necesari ca Strategia Națională pentru Hidrogen să aibă succes

Totul a pornit de la adoptarea Planului de Acțiune Climatic pentru anul 2030 (2030 Climate Action Plan) și scopul principal de a atinge neutralitatea carbonului, precum și de la obiectivele convenite în Acordul de la Paris (Paris Agreement). Pe lângă acestea, Germania și-a impus ca până în anul 2050 să atingă și neutralitatea gazelor de seră. Pentru a atinge aceste ținte, Germania trebuie să renunțe la orice fel de combustibili fosili și la orientarea totală înspre energii alternative.

Utilizarea Hidrogenului

Hidrogenul prezintă caracteristici care îl fac atractiv din multe puncte de vedere:

 • poate să fie utilizat ca și sursă de energie
 • hidrogenul este și un mediu de stocare a energiei
 • hidrogenul este un element esențial pentru ”cuplarea sectorială”
 • multe industrii și procese chimice folosesc hidrogenul ca și substanță de bază
 • hidrogenul poate să fie utilizat în multe procese care până acum implicau emisii de carbon.

La nivel European, hidrogenul a cunoscut în ultima vreme o tracțiune tot mai mare. În Septembrie 2018, Germania împreună cu alte 27 de state membre și susținută de Comisia Europeană au adoptat Inițiativa Europeană a Hidrogenului. Din acel moment, tehnologiile care au la bază hidrogenul au devint de un interes strategic.

Scopurile și ambițiile Strategiei Naționale pentru Hidrogen

Prin această Strategie, Germania creează un cadru de lucru coerent pentru obținerea, transportul și utilizarea hidrogenului. Încurajează totodată inovațiile relevante și investițiile în această direcție.

Scopurile principale prezentate în cadrul strategiei sunt:

 • transformarea hidrogenului într-o opțiune competitivă
 • dezvoltarea unei piețe domestice pentru tehnologia hidrogenului în Germania
 • stabilirea hidrogenului ca fiind o alternativă viabilă pentru alte surse de energie
 • stabilirea hidrogenului ca substanță de bază în sectorul industrial
 • creșterea infrastructurii de transport și distribuție
 • promovarea investițiilor în cercetare dezvoltare și mobilizarea forței de muncă pregătite
 • modelarea și susținerea procesului de transformare
 • stabilirea piețelor internaționale și cooperarea pentru a utiliza hidrogenul la scară largă
 • îmbunătățirea politicilor de mediu.

38 de Măsuri pentru ca Strategia Națională pentru Hidrogen să fie un succes

Măsurile prezentate se adresează într-o mare măsură până în anul 2023, adică o primă fază a Strategiei Naționale a Hidrogenului. A doua fază va începe în anul 2024 și va însemna stabilizarea noilor piețe domestice pentru hidrogen.

Măsurile actuale sunt gândite pentru a acoperi Producerea Hidrogenului, Domeniile de Aplicare, Nevoia de Acțiune la Nivel European și Piețele pentru acest produs.

Măsura 1 – Producerea Hidrogenului

Un cadru de lucru mai bun și mai eficient pentru utilizarea electricității din surse regenerabile. De asemenea, este necesar un design echitabil al prețurilor, aliniat la țintele climatice impuse. Se va pleca și în acest caz de la prețul CO2 ca și instrument de aliniere.

Măsura 2- Producerea Hidrogenului

Explorarea unor noi posibilități pentru mediul de afaceri, precum și noi modele de cooperare pentru operatorii de energie electrică și pentru cei care activează în sectorul energiei.

Măsura 3 – Producerea Hidrogenului

Obținerea și oferirea de fonduri pentru investițiile în electroliză (utilizarea electricității pentru a descompune H2O în Hidrogen și Oxigen).

Măsura 4 – Producerea Hidrogenului

Energia eoliană din zonele de țărm este o atractivă tehnologie care poate să fie folosită pentru producerea de hidrogen. Cadrul de lucru pentru această măsură este încă în construcție pentru că este necesar să se afle în prealabil dacă investițiile viitoare în această direcție vor fi rentabile.

Măsura 5 – Domenii de Aplicare – Transport

Utilizarea hidrogenului pentru producerea de combustibili și implementarea acestei dispoziții sub forma unei legi în Germania.

Măsura 6 – Domenii de Aplicare – Transport

Prin investițiile în programele de producere și utilizare a hidrogenului, Germania dorește creșterea activității în piețele de profil și investițiile în vehicule propulsate pe hidrogen (autobus, tren, vapoare, mașini). În acest sens, Germania alocă până în anul 2023 granturi în valoare de 3,6 Miliarde Euro. Un alt scop important în cadrul acestei măsuri este și crearea programului ”HyLand – Hydrogen Regions in Germany”.

Măsura 7 – Domenii de Aplicare – Transport

Alocarea a 1,1 Miliarde Euro până în 2023 pentru dezvoltarea instalațiilor de producere a combustibililor pe bază de electricitate și combustibili bio avansați.

Măsura 8 – Domenii de Aplicare – Transport

Alocarea de 3,4 Miliarde Europ pentru construcția bazelor de realimentare pentru vehicule.

Măsura 9 – Domenii de Aplicare – Transport

Lobby pentru un plan ambițios de dezvoltare a infrastructurii Europene care să faciliteze transportul între țări pe bază de energie verde.

Măsura 10 – Domenii de Aplicare – Transport

Stabilirea unei industrii de furnizare competitivă pentru sistemele de celule de combustibili.

Măsura 11 – Domenii de Aplicare – Transport

Îmbunătățirea legislației pentru atingerea țintei de vehicule cu zero-emisii poluante la nivel local.

Măsura 12 – Domenii de Aplicare – Transport

Lobby pentru diferențierea taxelor pentru transportatori în funcție de cât de climate-friendly acționează (utilizarea liniilor verzi sau a mijloacelor de transport ecologice).

Măsura 13 – Domenii de Aplicare – Transport

Lobby pentru armonizarea internațională a standardelor pentru mobilitate prin utilizarea hidrogenului și a celulelor de combustibili.

Măsura 14 – Domenii de Aplicare – Sectorul Industrial

Lansarea a mai multor programe pentru premierea trecerii de la tehnologii bazare pe combustibili fosili înspre procese care au emisii de gaze mai mici sau chiar zero.

Măsura 15 – Domenii de Aplicare – Sectorul Industrial

Se oferă fonduri pentru investiții în procesele industriale climate-friendly și pentru utilizarea electrolizei.

Măsura 16 – Domenii de Aplicare – Sectorul Industrial

Încurajarea explorării de soluții la nivel național și European pentru ca produsele reciclate și neutre din punct de vedere climatic să fie tot mai mult utilizate în industriile bazate pe energie.

Măsura 17 – Domenii de Aplicare – Sectorul Industrial

Dezvoltarea unor strategii pentru hidrogen pe termen lung împreună cu acționarii principali din industria energetică și conducerea de dialoguri specifice în acest sens. Se face aici referire la Industria Chimică, la Industria Fierului, la Logistică, Aviație și alte sectoare relevante.

Măsura 18 – Domenii de Aplicare – Căldură

Alocarea a 0,7 Miliarde Euro în perioada 2020 – 2024 pentru Programul de Stimulare a Eficienței Energetice și pentru viitorul ”Federal Compensation Act”. Acești bani vor merge înspre crearea și obținerea de sisteme de celule de combustibil pentru căldură.

Măsura 19 – Domenii de Aplicare – Căldură

Alocarea de fonduri pentru instalații de căldură bazate pe Hidrogen.

Măsura 20 – Domenii de Aplicare – Infrastructură/Furnizare

Necesitatea începerii discuțiilor cu toți participanții relevanți în procesul de transformare pentru a se asigura că tot procesul, de la furnizori până la consumatorul final va exista și va funcționa.

Măsura 21 – Domenii de Aplicare – Infrastructură/Furnizare

Se vor face eforturi pentru obținerea unei mai bune conectări a electricității, căldurii și infrastructurii de gaz. Acest lucru va presupune o regândire a planurilor, a finanțării și a cadrului de lucru pentru a asigura o tranziție la energie verde într-un mod eficient și din punct de vedere al costurilor.

Măsura 22 – Domenii de Aplicare – Infrastructură/Furnizare

Pe măsură ce noua infrastructură va fi creată, o atenție specială va trebui să meargă și înspre creșterea rețelei de stații de alimentare cu hidrogen.

Măsura 23 – Domenii de Aplicare – Cercetare, educație, inovare

Germania va vrea să se poziționeze în fruntea furnizorilor de tehnologie pentru hidrogen verde pe piața globală. Pentru ca acest lucru să se întâmple, o hartă de lucru pentru industria hidrogenului din Germania va fi creată împreună cu comunitatea științifică, cu mediul de afaceri și cu societatea civilă.

Măsura 24 – Domenii de Aplicare – Cercetare, educație, inovare

Pe termen scurt vor fi prezentate proiecte demonstrative bazate pe hidrogen. Acest lucru se va întâmpla cu ajutorul cercetătorilor.

Măsura 25 – Domenii de Aplicare – Cercetare, educație, inovare

Inițierea unei campanii de cercetare inter-ministeriale denumită ”Tehnologiile Hidrogenului 2030” va avea ca scop aducerea mai multor părți economice/sociale și politice în această inițiativă.

Măsura 26 – Domenii de Aplicare – Cercetare, educație, inovare

Un cadru de lucru pro-inovație va pava drumul pentru utilizarea tehnologiilor pe hidrogen în viața reală.

Măsura 27 – Domenii de Aplicare – Cercetare, educație, inovare

Alocarea a 25 Milioane Euro în perioada 2020 – 2024 pentru finanțarea tehnologiilor de consum electric sau hibrid în domeniul aviației.

Măsura 28 – Domenii de Aplicare – Cercetare, educație, inovare

Alocarea a 25 Milioane Euro în perioada 2020 – 2024 pentru finanțarea intrumentelor pentru transportul pe mare ”Maritime Green”.

Măsura 29 – Domenii de Aplicare – Cercetare, educație, inovare

Promovarea pregătirii educaționale și vocaționale la nivel național și internațional în domeniul tehnologiilor bazate pe hidrogen. Această pregătire este necesară pentru persoanele fizice sau pentru companiile care vor opera aceste tehnologii pe bază de hidrogen.

Măsura 30 – Nevoia de Acțiune la Nivel European

A fost identificată și nevoia existenței unor standarde pentru sustenabilitate și pentru o calitate sofisticată a infrastructurii. De asemenea, dovada originii electricității din surse regenerabile și a hidrogenului verde trebuie să fie supusă unor standarde clare.

Măsura 31 – Nevoia de Acțiune la Nivel European

La nivelul Uniunii Europene se vor intensifica investițiile în cercetare, dezvoltare și demonstrațiile cu privire la aplicabilitatea hidrogenului verde.

Măsura 32 – Nevoia de Acțiune la Nivel European

Germania dorește accelerarea implementării la nivelul Uniunii Europene a inițiativelor având la bază hidrogenul. În acest sens, Germania ajută Comisia Europeană în crearea unei Carte Verzi pentru maparea conținutului unei Strategii a Hidrogenului la nivel European.

Măsura 33 – Nevoia de Acțiune la Nivel European

Crearea unei companii Europene a Hidrogenului pentru a promova și dezvolta capacități de producție comune, precum și a unei infrastructuri.

Măsura 34 – Piața Internațională a Hidrogenului și Parteneriatele Economice Externe

Integrarea hidrogenului în parteneriatele energetice deja existente și stabilirea unoir noi parteneriate cu țările strategice din pcunt de vedere al exporturilor și importurilor.

Măsura 35 – Piața Internațională a Hidrogenului și Parteneriatele Economice Externe

Progresul rapid în cooperarea cu țările partenere în contextul Alianței Hidrogenului și în coordonare cu inițiativele Uniunii Europene. Aceasta înseamnă și colaborarea pe întregul lanț de producție și furnizare.

Măsura 36 – Piața Internațională a Hidrogenului și Parteneriatele Economice Externe

Întărirea activităților internaționale existente cum ar fi ”International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy” (IPHE), ”International Renewable Energy Agency” (IRENA) și ”International Energy Agency” (IEA).

Măsura 37 – Piața Internațională a Hidrogenului și Parteneriatele Economice Externe

Realizarea de proiecte pilor în țările partenere, în cooperare cu companiile Germane pentru a arăta dacă și cum hidrogenul verde și produsele obținute pot să fie produse și ulterior plasate într-un mod competitiv și sustenabil.

Măsura 38 – Piața Internațională a Hidrogenului și Parteneriatele Economice Externe

Măsura 38 – Piața Internațională a Hidrogenului și Parteneriatele Economice Externe

Germania va intensifica dialogul cu privire la o tranziție la o utilizare globală a energiei și implicit a hidrogenului.

Anul acesta, Germania a prezentat documentul Strategia Națională a Germaniei pentru Hidrogen (The National Hydrogen Strategy).. @zhs


25 de Ani de la Crearea Programului “Marie Skłodowska-Curie Actions”
MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) finanțează programe de cercetare și dezvoltare pentru pregătire …
10 Sportivi Vegani (Partea I)
Prezentăm în continuare o serie de sportivi care au ales dieta vegană …
Rompetrol continuă campania de împădurire în judeţul Prahova
Rompetrol, în parteneriat cu Asociaţia EcoAssist, prin Plantăm fapte bune în România, …
16 Milioane de oameni din Yemen sunt în pragul foametei
Yemen este o țară în pragul foametei. Peste 16 Milioane de oameni …
Inteligența Artificială învață să se creeze singură
Inteligența Artificială își îmbunătățește abilitățile printr-un proces denumit ”reinforcement learning”, un fel …
Eveniment: Ziua Mondială a Copiilor
20 Noiembrie 2021 – Ziua Mondială a Copiilor. Tema Zilei Mondiale a …
Acordul Orașelor Verzi
Acordul Orașelor Verzi reprezintă o mișcare a primarilor orașelor Europei care doresc …
Parlamentul European și lupta pentru o Economie Circulară
Economia de tip ”cumpără/folosește/aruncă”, o economie liniară, trebuie să fie transformată într-o …
Cum ne asigurăm nutrienții necesari într-o dietă vegană
Toți cei care urmează o dietă în mare parte sau în întregime …
#NextGenEU – Revenirea Europei
Platforma NextGenerationEU se dezvoltă pe cinci arii mari: Make it Green, Make …
Generația Z vs Mileniali
Generația Z sunt nativi digitali. De cealaltă parte, Milenialii au fost pionierii …
Tesla domină categoric piața Mașinilor Electrice
Competiția pe piața auto este una acerbă. Companiile tradiționale nu au altă …
TEDx Countdown Schimbările Climatice – 2021
Companii, orașe, parteneri, cetățeni și organizatori locali TEDx sunt invitați să participe …
Un viitor mai bun bazat pe plante
O dietă care constă în mare parte din plante este mai bună …
Top 20 Orașe Pro-Biciclete – Copenhagenize Index
Modernizarea transportului urban pe bicicletă înseamnă îmbunătățirea infrastructurii, politici mai bune, sisteme …
Eveniment UE: Conferința pentru Schimbările Climatice – Glasgow Oct – Noi 2021
Săptămâna aceasta se desfășoară ultimele zile ale Conferinței pentru Schimbările Climatice în …
Industria de creștere a animalelor – variabila de bază în Anthropoceen
Industria de creștere a animalelor este unul dintre cei mai mari factori …
Eveniment UE: Conferința privind Viitorul Europei
Conferința privind Viitorul Europei reprezintă o oportunitate ideală pentru toți cetățenii Europei …
WFP ajută 42 milioane de oameni aflați în pragul foametei
Cele $6 Miliarde va ajuta pe cei mai nevoiași oferindu-le 1 singură …
Repornim activitatea
Conceptul Ziarului Homo Sapiens va rămâne neschimbat, dar ne vom îndrepta atenția …

1 reply »

Leave a Reply